ህዝብና ውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት

ሰኔ 22/2013 ዓ፣ም

መቱ ዩኒቨርሲቲ የሁለተኛ ደረጃ ልዩ ት/ቤት ህንፃ ግንባታን ለማስተጀምር የዲዛይን ጥናት አጠናቀቀ::

መቱ ዩኒቨርሲቲ የትምህርት ተደራሽነትንና ጥራትን በማስጠበቅ ለማህበረሰብ የተለያዩ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል ፡፡ ከዚህ በተያያዘም ደረጃውን የተጠበቀ የሁለተኛ ደረጃ ልዩ ት/ቤት ለመገንባት ከዚህን ቀደም በነሐሴ 28/2012 ዓ.ም በመቱ ከተማ በሚካኤል ብራዲ መታሰቢያ ቤተ መጽሐፍት ቅጥር ግቢ ውስጥ የመሠረት ድንጋይ በዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶ/ር እንደገና አበበ የተቀመጠ መሆኑ ይታወሳል። ይኸንንም ወደ ተግባር ለመስቀየር የሚያስችል የማህበረሰብ ት/ቤት ዲዛይን አጠናቋል፡፡

በዩኒቨርሲቲው የተዘጋጀው የሁለተኛ ደረጃ ልዩ ት/ቤት ዲዛይን በ11600 ሜትር ስኩዌር መሬት የሚያርፍና አንድ ሺህ ተማሪዎች በአንድ ፈራቃ ማስተናግድ የሚችል ምቹ ቤተ መጽሐፍት፣ ቤተ ሙከራ፣ ዎርክሾፖች እና በቂ ደረጃቸውን የጠበቁ የመጫወቻ ሜዳዎችን እንዲሁም ሙሉ የትምህርት ቤቱ ዲዛይን የአካል ጉዳተኛ ተማሪዎችን ከግምት ውጥ አስገብቶ የተዘጋጀ መሆኑን ታውቋል፡፡

በቀጣይም ት/ቤቱ ወደ ቦርዲንግ ወይም አዳሪ ት/ቤት የሚያድግ ሆኖ በውስጡ የአስተዳደር ህንፃ፣ የመሰብሰቢያ አዳራሽና የቤት ውስጥ ስፖርት መጫወቻዎችንም ያካተተ ነው፡፡

ዩኒቨርሲቲው ከ2013ዓ.ም ጀምሮ በዞኑ የስምንተኛ ክፍል አጠናቀው ከፍተኛ ነጥብ ያመጡ ተማሪዎችን በማወዳደር ማለፊያ ነጥብ ያመጡትን በዋናው ግቢ በማስተማር ላይ ይገኛል፡፡

Daayirektooreetii Qunnamtii Uummataa fi Alaa,

Waxabajjii 22/2013

Yuunivarsiitiin Mattuu Ijaarsa Mana Barumsa Sadarkaa 2ffaa addaaaf hojii diizaayiinii Raawachuu isaa beeksiisee

Yuunivarsiitiin Mattuu qulqullina barnootaa eeguuf akkasumas barnoota ammayyaawaa hawaasa biraan geesiisuuf hojiilee gurguddoo hojeetaa jiraachuun isaa ni beekama.

Kanumaan walqabsiisee yuunivarsiitichi mana barumsa sadarkaa 2ffaa addaa ijaarsiisuuf kanaan dura Waxabajjii 28/2012 Dhagaa bu’uraa Preezidantii Yuunivarsiitichaa Dr. Indaganaa Ababaaan Mana kitaabaa Yaadannoo Mikaa’el Biraandii Keessatti kaa’amuun ni Yaadatamaa.

Haaluma kanaan yeroo ammaa yuunivarsitichi Ijaarsa Mana baruumsa kanaa eegaluuf kan dandeesisuu Dizaayinaa Mana barumsichaa harra ifatti beeksiseera.

Manni Barumsaa addaa kun ball’ina lafa heektaara 11600 irratti kan qubatu yammuu ta’uu dabaree tokkoon barattoota 1000 kan keessumessu danda’uu mana kitaabaa sadarkaa isaa eegatee, mana yaalii, woorkshopii ga’aa fi dirreewwan taphaaf oolan garaa garaa kan ofkeessatti hammatee ta’ee guutuummaa guutuutti kan Qaama midhamtoota ilaalcha keessa galchee qophaa’e akka tahee huubatameeraa.

Diizaayiiniin mana barumsa sadarkaa 2ffaa addaa kun fuldurratti mana barumsichaa mana barumsa bultii akka tahu hubannoo keessa galchuun gamoon bulchiinsaa of danda’ee, galma guddaa fi Kutaa bashananaa/taphaa dhunfaan akka of Keessatti qabu barameera.

Yuunivarsiitiin Mattuu bara 2013 irraa eegalee godina Iluu Abbaa Boor keessa barattoota Kutaa 8ffaa xumuranii qabxii olaanaa galmeesisan dorgoomsiisuun warra qabxii darbiinsaa argatan simatee barsiisaa jiraachuun isaa ni yaadatamaa.

 

 

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.