የህዝብና ውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ሰኔ 21/2013 ዓ.ም

መቱ ዩኒቨርሲቲ የአካባቢዉን የወተትና ስጋ ምርት ለማሻሻል የዳልጋ ከብት ማዳቀል መርሀ ግብር ኢሉ አባቦር ዞን በመቱ ወረዳ በአሌ ቡያ ቀበሌ በይፋ አስጀመረ፡፡
መቱ ዩኒቨርሲቲ የአካባቢዉን የወተትና ስጋ ምርት ለማሻሻል የዳልጋ ከብት ማዳቀል መርሀ ግብር ኢሉ አባቦር ዞን በአሌ ቡያ ቀበሌ በይፋ አስጀመረ፡፡ ፕሮጄክቱ በዞኑ የተጀመረዉ በመቱ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት በአሌ ቡያ ቀበሌ ነዉ፡፡ ይህንን ፕሮጄክት ያስጀመሩት ዶ/ር ኦዳ ግዛዉ ባስተላለፉት መልዕክትም ፕሮጄክቱ በአካባቢዉ የሚገኙ ከብቶች የወተትና ስጋ ምርትን ለማሻሻል ታስቦ የተጀመረ ሲሆን ይህንን ስራ ለመስራት በዋናነት በዩኒቨርሲያችን አስተባባሪነት ከኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል መንግስት፣ የኢኖቨሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስተር እንዲሁም ከጂማ፣ ወለጋና አምቦ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በትብብር ይህንን በቴክኖሎጂ የታገዘ የክብቶች የማዳቀል ስራ በምዕራብ ኦሮሚያ ይሰራል ብለዋል፡፡ ይህ የከብቶች የወተትና ስጋ ምርት ማሻሻል ፕሮጄክት በቡኖ በደሌና ኢሉአባቦር ዞኖች በሚገኙ ወረዳዎች ስር ባሉ ቀበሌዎች ይህንን በወተትና ስጋ ምርት የተሻሉ ተብለዉ በጥናት በተለዩ ቀበሌች ሲሆን በቀጣይ አምስት አመታት በሁለቱ ዞኖች ሁሉም ወረዳዎችና ቀበሌዎች ለማዳረስ እቅድ መያዙንም ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም የዩኒቨርሲቲዉ የምርምር፤ ማህበረሰብ አገልግሎትና ትስስርና ትብብር ምክትል ፕሬዝዳንት የሆኑት ዶ/ር በድሉ ተካ በመርሃ ግብር ላይ ባስተላለፉት መልእክት ሀገራችን በቀንድ ከብት ቁጥር ከመጀመሪያዎቹ ብትመደብም በወተትና ስጋ ምርት ወደኋላ የቀረች ሀገር በመሆኗ የከብቶችን የወተትና ስጋ ምርት ለማሻሻል በሳይንሳዊ አሰራር በቴክኖጂ የታገዘ የማዳቀል ስራ መጀመራችን ለአካባቢዉ አርሶ አደር ትልቅ ስኬት ነዉ ብለዋል፡፡
የማዳቀል ስራው ላይ ተሳተፉ ባለሙያዎች የአሌ ቡያ ቀበሌ የእንስሳት ባለሙያ እንደተናገሩት በዩኒቨርሲቲ ዉስጥ ካገኘነው የተግባር ልምምድ በተጨማሪ አሁን በመቱ ዩኒቨርሲቲ አስተባባሪነት የአጭር ጊዜ ተጨማሪ ስልጠና የተሰጠን በተጨባጭ ይህንን የማዳቀል ቴክኖሎጂ ስራ ላይ እንድናዉል አግዞናል ብለዋል፡፡ ስለሆም ዩኒቨርሲቲዉ የጀመረዉን አበረታች ስራ በቀጣይም የህብረተሰቡን ችግር ፈቺ የሆኑ ሌሎች ተመሳሳይ ስራዎች መስራት አለበት ብለዋል፡፡
የፕሮጄክቱ ተጠቃሚ የሆኑ አርሶ አደሮች በሰጡት አስተያየት የፕሮጄክቱ ተጠቃሚ በመሆናቻዉ መደሰታቸዉን ገልጸዉ በቀጣይም ዩኒቨርሲቲዉ ተመሳሳይ ስራዎችን ለህብረተሰቡ እንዲሰራ ጠቁመዋል፡፡
በአጠቃላይ ይህ የከብቶች የወተትና ስጋ ምርትን ለማሻሻል የማዳቀል ፕሮጄክት በተመሳሳይ መልኩ የማዳቀል ስራ በቅርቡ በቡኖ በደሌ ዞን በደሌ ወረዳ መጀመሩ የሚታወስ ሲሆን በዚህ መርሃ ግብር በሁለቱም ዞን ሁለት ሺህ የሚሆኑ ላሞች በዚህ ቴክኖሎጂም ይዳቀላሉ ተብሏል፡፡
Daayirektooreetii Qunnamtii Uummataa fi Alaa, Waxabajjii 22/2013
Yuunivarsiitiin Mattuu piroojektii loon diqaaloomsuu hojjechuuf ifatti hojii jalqabsiise.
Yuunivarsiitiin Mattuu misooma Beelladaa sanyii aannanii fi foonii fooyyeessuuf piroojektii loon diqaaloomsuu Goodina Iluu Abbaa Boor Aanaa Mattuu Ganda Alleebuyaatti hojii isaa ifatti jalqabeera.
Hojii kana kan jalqabsiisan qindeessaan piroojektichaa Dr. Odaa Gizaawu ergaa dabarsaniin piroojektiin sanyii aannanii fi foonii fooyyeessuu kun qindeessummaa Yuunivarsiitii Mattuutiin yommuu ta’uu, hojii kana raawwachiisuuf Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa,Ministeera Innooveeshinii fi Teknooloojii akkasumas Yuunivarsitoota Wallaggaa,Jimmaafi Amboo waliin ta’uun lixa Oromiyaatti ni hojjetama jedhaniiru.
Piroojektiin sanyii aannanii fi foonii fooyyeessuu kun Goodinaalee Bunnoo Beddelleefi Iluu Abbaa Boor gandoolee misooma beeelladaa irratti hubannoo gaarii qabu jedhamee qorannoon kan adda bahan keessatti kan kennamu yommuu ta’uu,waggoota itti aananii dhufan shanan keessatti immoo Aanoolee fi gandoolee goodinaalee lamaan hunda keessatti waliin gahuuf karoorri qabamu isaa ibsaniiru.
Dabalataan itti aanaan Pireezidaantii Qorannoo fi qo.annoo tajaajila hawaasaafi walta’iinsa Yuunivarsiitii Mattuu D/r Badiluu Takkaa akka jedhaniitti biyyi keenya lakkofsaan horii gaanfaatiin akka Afriikaatti kan dursitu yoo ta’eeyyuu misooma beelladaa aannanii fi fooniitiin garuu boodatti hafaa waan taateef sanyii aannanii fi foonii fooyyeessuuf piroojektii loon diqaaloomsuu karaa saayinsawaatiin teeknooloojiidhaan deeggarame hojii jalqabuun isaa qonnaa bultoota naannootif faayidaa guddaa kenna jedhaniiru.
Ogeessonni misooma beelladaa hojii loon diqaaloomsuu kana irratti hirmaatan akka jedhaniitti leenjii yeroo gabaabaa shaakalaan deeggarame nu kennisiisee hojiitti galuun keenya caalmaatti hojii loon diqaaloomsuu kana hojjechuu irratti akka milkoofnu nu taasiseera jedhaniiru.
Qonnaan bultoonni yaada kennaniin Yuunivarsiittiin tajaajila loon diqaaloomsuu waan nuuf dhiyeesseef ni galateeffanna jechuun gara fulduraatti hojii walfakkaataa akkanaa hawaasa naannoof cime akka hojjetu dhaamaniiru.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.