ነሐሴ 17/2013ዓ.ም
የመቱ ዩኒቨርሲቲ ቤተ መጽሐፍትና መረጃ ማዕከል አሰራሩን ዲጂታል በማድረግ ለተጠቃሚዎች አገልግሎት መስጠት መጀመሩን አስታወቀ፡:
መ/ር ራመታ ሞስሳ የቤተ መጽሐፍትና መረጃ ማዕከል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር እንደተናገሩት በሁሉም ቤተ መጽሐፍቶች ከዚህ በፊት ሲሰጥ ከነበረው የ22 ሰዓት አገልግሎት ውስጥ የሚፈልጉትን ውስንነት ያላቸውን መጽሐፍቶች ላይብለሪ ውስጥ በፈለጉት ጊዜ
ማግኘት እንደሚቸገሩ ተናግረው ፣ አሁን በአዲስ መልክ በተጀራጀው የዲጂታል ላይብለሪ /SRE/ በርካታ ከፍተኛ ዋጋ ያላቸውንና በቁጥርም ውሰንነት ያላቸው ን መጽሐፍት በማስገባት በርካታ ደንበኞችን በአንድ ጊዜ በማዳረስ የተጠቃሚዎችን ወጪና ጊዜ የሚቆጥብ በመሆኑ ለግቢው ማህበረሰብ በሙሉ ባሉበት ቦታ ተደራሽ በማድረግ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን ገልጸዋል ፡፡
መ/ር አብዲሳ ፍቃዱ የመቱ ዩኒቨርሲቲ የዲጂታል ላይብለሪ /SRE/አስተባባሪ እንደተናገሩት ደንበኞች መተግበሪያውን ተጠቅመው አገልግሎቱን እንዲያገኙ በየደረጃው ላሉ ደንበኞች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ በዚህም ማናኛውም ደንበኛ መተገግበሪያውን ተጠቅሞ በኮምፒውተር ፣ ላፕቶፕና በማናኛውም የእጅ ስልክ ተጠቅሞ አገልግሎቱን ማግኘት እንደሚችል ተናግረዋል፡፡
ህዝብና ውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት
Hagayya 17/2013 A.L.I
Manni Kitaabaa fi Wirtuun kutaa ragaaleee Yuunivarsiitii Mattuu adeemsa hojii ammayyeessuuf Xumuruun tajaajila kennu akka eegalee beeksiisee
Daayirektariin Daayirektooreetii Mana kitaabaa fi wirtuu ragaalee B/saa Raamataa Moosiisaa akka dubbataniitti kanaan dura manni kitaabaa Yuunivarsiitii Keessaa hundi isaanii tajaajila sa’aatii 22(digdamii lamaa ) kennaa turan keessatti adeemsa ammayyaa waan hin hordoofneef kitaabota gatiin isaanii guddaa ta’an bittaadhaaf akka salphaatti argamuu hin dandeenye barattoonni mana kitaabaa keessatti argatanii dubbisuuf dabaree yoo eeggatan malee argachuun rakkisaa akka turee u ibsuun yeroo ammaa garuu maashinii dijitaalaa (SRE) jedhamuu, hojiirra oolchuun kitaabota gatiin isaanii guddaa ta’anii fi salphaatti hin argamne dhiheessuun maamiltoota baa’yee altokkoottii dabaree osoo hin eeggatiin bakka jiranutti akka fayyadaman gochuudhaan baasii fi yerooo maamiltootaa hir’suun tajaajila akka kennu jalqaban ibsaniiru.
Qindeessaan mana kitaabaa Dijitaalaa Yuunivarsiitichaa akka jedhaniitti maamiltoonni maashinii (SRE) fayyadamanii tajaajila salphaatti akka argataniif leenjiin bsrbaachisaa ta’ee kutaalee garaagaraatiif kennameera jedhaniiru. Dabalataan maamilli kamiyyuu kompiyuutara,laaptoppii fi bilbila harkaa fayyadamuun bakka jirutti tajaajila argachuu danda’a jedhaniiru. Maashiniin dijitaalaa(SRE) kun daran ammayyaa kan ta’ee fi yoo networkiin mooraa keessaa addaan citee illee networkiin waan ittii qadaadameefii jiruuf tajaajjilli isaaa addaan hin cituu jedhameera.
Daayireektooreetii Qunnamtii Ummataa fi Alaa

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.