የህዝብና የውጪ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት፤ መስከረም 12/2014
ክቡር ዶ/ር /ኢንጅነር ጌታሁን መኩሪያ የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚንስትር በመቱ ዩኒቨርሲቲ በመገኘት ሲጎበኙ የዩኒቨርሲቲው ስራ አመራር ቦርድ አባል ዶ/ር ዲማ ነገዎ፣ ም/ቦርድ ሰብሳቢ እና የኢሉ አባ ቦር ዞን አስተዳደሪ አቶ ታሪኩ ነጋሽ፣ የመቱ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶ/ር እንደገና አበበ እና የዩኒቨርሲቲው እና የዞኑ የበላይ አመራሮች በመገኘት አቀባበል አድርገዋል።
ክብር ሚንስትሩ በጉብኝት ፕሮግራማቸው ላይ እንደ ሀገር በትኩረት እየተሰራ ያለውን የአረጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማሳካት ከተገኙት ልዕካን ቡድን ጋር ችግኝ ተክለዋል።
ክቡር ዶ/ር/ኢንጅነር ጌታሁን መኩሪያ የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚንስትር፣ ከዚህን ቀደም የመቱ ዩኒቨርሲቲ ቦርድ ሰብሳቢ በነበሩበት ጊዜ ዩኒቨርሲቲው አሁን ያለበተን ሁለተናዊ ለውጥ እና እድገት ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገዋል።
ክቡር ዶ/ር/ኢንጅነር ጌታሁን መኩሪያ የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚንስትር በኢሉ አባ ቦር ዞን በተለያዩ ወረዳዎች ውስጥ የሚገኙ አንደኛ ደረጃ እና ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶችን በመጎብኘት በት/ቤቶቹ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን በመመልከት ከተለያዩ አካላት ጋር ውይይት ማድረጋቸውንም ለማወቅ ተችሏል።

Daayirktooreetii Qunnamtii Uummataa fi Alaa; Fulbaana 12/2014
Miniisteera Miniisteera barnootaa , Kabajamoo Dr./ Inj. Geetaahuun Makuuriyaa Yuunivarsiitii Mattuutti Daawatan.
Kabajamoo Dr./ Inj. Geetaahuun Makuuriyaa Miniisteera Miniisteera barnootaa Yuunivarsiitii Mattuu yemmuu daawwatanitti Miseensi boordii yuunivarsiiti Mattu Dr. Diimaa Nagawoo, I/A walitti Qabaa Boordii fi Bulchaa Bulchinsa GIA obboo Taarikuu Nagaash, Preezidantiin Yuunivarsiitii Mattuu Dr. Indaganaa Ababaa fi hooganttootni Olaanoo Godinaa fi Yuunivarsiti Mattuu Simatamaniiru.
Sagantaa daawwaana kana irrattis ashaaraa magariisaa akkaa boyyoolleessaatti eegumsaa fi Kunuunsa naannoo irratti xiyyeeffaannoon hojeetamaa jiru irratti kallatii kaa’uun Yuunivarsiitiin Mattuutti srna biqiltuu dhaabbii gaggeessaniiru.
Kabajamoo Dr./ Inj. Geetaahuun Makuuriyaa Miniisteera Miniisteera barnoota, kanaan dura Waliitti qabaa Boordii Yuunivarsiitii Mattuu ta’uun hojiilee gurguddaa guddinaa fi babal’ina Yuunivarsiti Mattuu gumaachaa guddaa taasisaniiru.
Kabajamoo Dr./ Inj. Geetaahuun Makuuriyaa Miniisteera Miniisteera barnootaa; manneen barnoota sadarkaa 1ffaa fi lammaffaa aanaalee garaa garaa godina keesssa jiran akka daawwataniif hojiiwwan manneen barnootaa keessattis hojeetamaa jiran kan ilaalaniifi qaamota garaa garaa waliinis marii gabaabaa akka taasisan hubatameera.
Yuunivarsiitiin Mattuu kanaan dura feedhii barumsa hawaasa naannoo guutuuf akkasumas lammii beekumsa fi gahumsa qabu oomishuuf gahe isaa bahuu Keessatti mana barnumsa sadarkaa tokkoofaa hawaasaa fi Mana barumsa sadarkaa lammaffaa addaa hundeessuun hojii baruufi barsiisu kan eegalee tahu isaa ni yaadatamaa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.