የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤታማ ሆኖ እንዲጠናቀቅ በቂ ቅድመ ዝግጅት እየተደረገ ነው።
የህዝብና ውጪ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት፣ መስከረም 19/2015
==============
መቱ ዩኒቨርሲቲ ለ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና እያካሄደ ያለውን የቅድመ ዝግጅት ተግባራትን በተመለከት ለድጋፋዊ ክትትል ከትምህርትና ስልጣን ባለስልጣን እና ከትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት ከመጡ ግብረ ኃይል አባላት ጋር ውይይት አካሂዷል።
ድጋፋዊ ክትትሉን በተመለከተ ሱፐርቭዥን ግብረ ኃይል አባላት ጋር በተካሄደ ውይይት የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ተወካይና የአካዳሚክ ጉዳዮች ምክትል ፕሬዝዳንት ዶ/ር ለታ ዴረሳ ፣ የአስተዳደርና ተማሪዎች አገልግሎት ምክትል ፕሬዝዳንት ዶ/ር ተካልኝ ቀጄላ እንዲሁም የኢሉ አባ ቦር ዞን ትምህርት ጽ/ቤት የስራ ኃላፊዎችና ሌሎች የኮሚቴ አባላት ተሳትፈዋል።
በሀገር አቀፍ ደረጃ የፈተና ደንብ ጥሰትና ኩረጃን ለማስቀረት ከመስከረም 30/2015 ዓ.ም ጀምሮ ለሚካሄደው ብሄራዊ የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ዩኒቨርሲቲው በቂ ቅድመ ዝግጅት ሲያካሄድ መቆየቱን ዶ/ር ለታ ዴረሳ በውውይቱ ገልጸዋል።
ብሄሔራዊ ፈተናውን አስመልክቶ ትምህርት ሚንስቴር እና ከትምህርት ምዘናና ፈተናዎች አገልግሎት በተላከ መመሪያ መሰረት የዩኒቨርሲቲው አስተዳደር ቅድመ ዝግጅት ስራዉን ማጠናቀቁንና ቀሪ ስራዎችን በአጭር ቀናት ውስጥ ለመጨረስ እቅድ መያዙን ተብራርቷል።
በዩኒቨርሲቲው የሚሰጠው የ12ኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተና ውጤታማ እንዲሆን የፈታኝ መምህራን እና ለምዘናው አስፈላጊ የሰው ኃይል በሚፈለገው መጠን መመደቡን፤ የማደሪያ ክፍሎች፣ የመፈተኛ ክፍሎች፣ የመመገቢያ አዳራሾች እና የህክምና ክሊኒክ መደራጀቱ በውይይቱ ተገልጿል። በተጨምሪም የፈተና አሰጣጥ ሂደቱ ከፈተና ደንብ መተላለፍ ነጻ ሆኖ በሰላማዊ እና በተረጋጋ ሁኔታ እንዲካሄድ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ለመወጣት ዝግጁ መሆኑንም የዩኒቨርሲቲው አሳውቋል። ተፈታኝ ተማሪዎችም ለፈተናው ወደ ዩኒቨርሲቲ ስመጡ በፍፁም ቤተሰባዊነት ስሜት ያለምንም ስጋት እንዲመጡ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ ተብለዋል፡፡
ድጋፍና ክትትል የመጡ ባለሙያዎች ከዛሬ ጀምሮ በዩኒቨርሲቲው ካምፓሶች በአካል ተገኝተው የቅድመ ዝግጅት ስራውን ተመልክተዋል፡፡
በመቱ ዩኒቨርሲቲ በሁለቱም ዞር ከ15ሺህ በላይ ተማሪዎች በመቱ ዩኒቨርሲቲ ዋና ግቢና በበደሌ ካምፓስ ይፈተናሉ ተብሎ ይጠበቃል፡፡
Qormaatni Biyyoolessaa kutaa 12ffaa haala bu’a qabeessa ta’een akka raawwatuuf hojjetamaa jiraa.
Daayireektoreetii Qunnamtii Uummataa fi Alaa; Fulbaana 19/2015 ALI
Yuunivarsiitiin Mattuu Qormaata kutaa 12ffaa guutu biyyaa kennamuuf jiru irratti qaamole Tajaajila Madaallii fi Qormaata Qormaata Biyyoolessa fi Abbaa Taayitaa Banootaa fi Leenjii irraa deeggersaa fi hordoffiif dhufan waliin marii godhame.
Deggarsa hordoffii kanaanis garee hojji kanaaf ergamee bakka bu’aa Pirezidantii Yuunivarsiitii fi Itti Aanaa Pirezidantii Akaadamic Dr. Lataan Dheeresaa, Itti Aanaa Pirezidantii Bulchiinsaa fi Dhimma Barattootaa kan ta’an Dr. Takkiny Qajeelaa fi Koreewwan adda addaa hojii kana milkeessuuf dhaabaman akkasumaa hoggansa Waajjira Barnoota Godina Iluu Abba Bor waliin maree bal’aa gaggeessaniiru.
Qajeelfama qormaata biyyoolessaa irra darbuun hanna Qormaataa hambisuuf Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa Yuunivarsiitii Mattuutti kennamuuf qophii hahaha godhama jiraachuus Dr. Lataan Dheeresaan ibsaniiru.
Bu’uura qajeeltoo qormaataa Ministeera Barnoota fi Tajaajilaa Madaallii fi Qormaataa waliin ta’uun babe irratti hundaa’uun bulchiinsi yuunivarsiitii qophii barbaachisoo ta’an hojjetamaa jiraachuu fi hojiileen hafanis guyyoota muraasa keessatti akka raawatu marii gaggeefame irraa hubachuun danda’ameera.
Qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa kana haala gaarii taa’een xumuruuf akkataa qajeelfama baheen qortoota filachuu, humna namaa gahaa ta’e ramaduu, kutaalee Qormaataa qopheessuu, bakka bultii, mana nyaataa fi mana yaalaa qophaa’uu maree kana irraa hubatameera. Akkasumas, qormaaticha seera akka kennamuuf namuusaan akka raawwatuuf Yuunivarsiitii Mattuu kan hojjetuu ta’uun hubatameera. Barattoonni kunneen qormaata biyyoolessaaf gara moora yuunivarsiitii yommuu dhufan sodaa fi yaaddoo tokko malee akka dhufan qooda fudhattootni hundi gahee mataa isaanii akka bahanis itti walii galameera.
Qaamoleen deggersaa fi hordoffiif dhufanis qophii qormaata biyyoolessaa kanaaf godhama jiru daawwataniiru..
Yuunivarsiitii Mattuu moora isa Mattuutti argamuuf Kaampasii Baddalleetti barattoota kuma kudha shan olitu qormaata biyyoolessa kutaa 12ffaa kana fudhata jedhamee eegamaa.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.