በኮቪድ- 19 ወረርሽኝ ምክንያት ተቋርጦ የነበረዉን የግንባር ለግንባር ት/ት መልሶ  የማስጀመር ዝግጅት እየተደረገ ነዉ።

በኮቪድ- 19 ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት መቋረጡ ይታወቃል። አሁን ግን ወረርሽኙን ከመከላከል ሥራ ጎን ለጎን የግንባር ለግንባር ትምህርትም እንዲሠጥ ስለታመነበት መቱ ዩኒቨርሲቲም ተማሪዎቹን መልሶ ለመቀበል መጠነ ሰፊ ሁለንተናዊ ዝግጅት ሲያደርግ ቆይቷል እያደረገም ነዉ።
ዝግጅቱን ይበልጥ ጠንካራና ውጤታማ ለማድረግ እንድሁም ለመከታተል የሳይንስና ከፍተኛ ት/ት ሚ/ር ድጋፍ ሰጪ ግብረ ሃይል ልኳል።
የተላከዉ ግብረ ሃይልም በመቱ ዩኒቨርሲቲ ተገኝቶ ከዩኒቨርሲቲዉ አመራር አባላት ጋራ የመግብያ ውይይት ያደረገ ሲሆን ከሰዓት በኋላ የዝግጅት ሥራዎችን መጎብኘት ጀምሯል። ግብረ ሃይሉ ድጋፍ እየሠጠ ለ3ት ቀናት እንደሚቆይም በመግቢያ ዉይይቱ ላይ ተገልጿል።

Barnoota sababa COVID-19iif addaan citee ture deebisanii eegalsiisuuf qophiin xumuramaa jira.
Sababa weerara COVID-19 barnootni fuulaafi fuulaa dhaabbachuun isaa ni beekama. Amma garuu weerara dhukkubichaa ittisuuf hojii hojjetamuun cinaatti barnoota fuulaafi fuulaa kennuun barbaachisaa tahuu waan itti amanameef, yuunvarsiitiin Mattuus barattoota isaa deebisee simachuuf qophii xumuraa jira. Qophi godhamu kana irra caalaa bu’aa qabeessa taasisuufi hordofuuf ministeerri saayinsiifi barnoota olaanaa garee deeggarsaa ramadeera.
Gareen ramadame kunis har’a yuunvarsiitii Mattuutti argamee gaggeessitoota yuunvarsiitichaa waliin marii seensaa kan taasise yoo tahu, waaree booda hojiilee qoohii hojjetaman daawwachuu jalqabeera. Gareen kun guyyoota sadiif deeggarsa gochaa akka turus marii seensaa irratti ibsameera