GC Cup-2015/2023” ፍፃሜዉን አገኘ ህ.ው.ግ.ዳ (ሰኔ 11/2015) በመቱ ዩኒቨርሲቲ በ2015 ዓ.ም በሚመረቁ የተለያዩ የት/ት ክፍል ተማሪዎች መካከል ሲደረግ የቆየዉ የ“GC Cup-2015/2023” የእግር ኳስ ውድድር ዛሬ ፕሬዝደንት ዶ/ር እንደገና አበበና ሌሎች አመራሮች በተገኙበት በደማቅ ስነ-ስርዓት ፍፃሜዉን አግኝቷል፡፡ የፍፃሜዉ ጫወታ የኮተምና የመካኒካል ት/ት ክፍሎችን ያገናኘ ሲሆን ኮተም መካኒካልን 5፡2 በሆነ ሰፊ የጎልRead More →