Waxabajjii,8/2012

Meeshaan Qorannoo Laabiraatoorii COVID19 Magaalaa Mattutti hojii eegaleera.

Hooggansi olaanoon Godina Iluu Abbaa Boor bulchaa Godnichaa inj. Girmaa Raggaasaan fi Perezedaantiin Yuunivarsiitii Mattuu Dr Indegenaa Abbabaa durfamuu wiirtuu qorannichaa daawwachaataniiru.

Meeshaan qorannoo namoota COVID19 shakkamanii Godina Iluu Abbaa Boor Hospitaala Riferaalaa Kaarlii Mattuutti tumsa Mootummaan taasiseen galee jira.

Hospitaalichatti ogeessonni kanaan dura leenjii haala qorannoo COVID19 ittiin qoratamu irratti fudhataniirus jedhame.

                                                      ~ Waajjira Dhimmoota Komunikeeshinii Godina I/A/Boor

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.