Mattu University

Yuunivarsiitii Mattuu

መቱ ዩኒቨርሲቲ

Mattu University

All News
News Image

የመውጫ ፈተናዉ በስኬት ተጠናቀቀ

Super Admin
Feb 20, 2024

የመውጫ ፈተናዉ በስኬት ተጠናቀቀ

የካቲት 11/2016 ዓ.ም (ህ.ዉ.ግ.ዳ)

ከየካቲት 6-11/2016 ሲሰጥ የነበረዉ የ2016 ዓ.ም አጋማሽ መዉጫ ፈተናን ለ1326 እጩ ምሩቃንን መፈተን ታቅዶ 301 በተለያየ ምክንያት ያልተፈተኑ ሲሆን 1025 ተማሪዎችን ያለምንም እንከን እጅግ ስኬታማ በሆነ መንገድ መፈተን ተችሏል ሲሉ የዩኒቨርሲቲዉ አካደሚክ፣ ምርምር÷ ቴክኖሎጂ ሽግግርና ማህበረሰብ አገልግሎት ም/ፕሬዝደንት እንዲሁም የዩኒቨርሲቲዉ ተወካይ ፕሬዝደንት ዶ/ር በድሉ ተካና የአካደሚክ ፕሮግራም ዳይሬክቶሬት ዶ/ር ድሪባ ገመቹ ከገለፁ በኋላ ለስኬቱ ሚና የነበራቸዉን ባለ ድርሻ አካላት በሙሉ አመስግነዋል፡፡ አንዳንድ ያነጋገርናቸዉ ተማሪዎችም ዩኒቨርሲቲዉ ለመዉጫ ፈተናዉ ተማሪዎችን ለማብቃት ከመጀመርያዉ ጀምሮ በሁሉም ረገድ ትልቅ ጥረት ሲያደርግ እንደ ነበረና ፈተናዉ እንደ ፈሩት ሳይሆን እጅግ በጣም ጥሩ ሆኖ እንዳገኙት ለሚዲያችን ገልፀዋል፡፡     

   Mattu University

Dedicated to serve the community!

Read More
News Image

Mattu University Collaborates with Professor Adrian Wood from University of Huddersfield, England

Super Admin
Feb 13, 2024

In an important meeting led by Acting President Dr. Bedilu Teka, Mattu University outlined its vision for working closely with Professor Adrian Wood in the conservation and management of natural resources. Professor Wood, an experienced researcher in Geographical Sciences with a deep commitment to African development and environmental studies, including the southwestern part of Ethiopia, actively participated in the discussions.

 Professor Wood shared insights from his extensive four-decade research background, particularly focusing on Wetland conservation and sustainable Forestry management, especially in Ilubabor, Ethiopia. The goal is to form partnerships between Mattu University and various NGOs to advance research in these crucial areas.

 Dr. Bedilu shed light on Mattu University's strategic location within a natural resources hotspot. The university aims to excel in modern agriculture and sustainable natural resource management. He emphasized the institution's young, dynamic, and energetic researchers, ready for collaboration with both national and international NGOs.

 Assistant Professor John Marks reiterated the university's commitment, assuring attendees of readiness to support scientific studies in natural resource management.

 The meeting focused on discussions between Professor Wood and experts from the School of Agriculture and Natural Resource Management at Mattu University. The topics included potential collaborations, avenues for securing research grants, and partnerships with different international NGOs and the University of Huddersfield, UK.

 Expressing gratitude for the vibrant exchange of ideas, Professor Adrian Wood committed to leveraging his expertise to facilitate future collaborations with NGOs within the university. As a tangible expression of commitment, Professor Wood concluded the meeting with a visit to Mattu University's agricultural nursery sites, underscoring the shared dedication to sustainable practices and collaborative initiatives in natural resource management.

Read More
News Image

Memorandum of Understanding signed between Mattu University and Armauer Hansen Research Institute

Super Admin
Jan 07, 2024

Memorandum of Understanding signed between Mattu University and Armauer Hansen Research Institute
 January 02/2024 (Public and External Relations)
 In a significant step towards fostering collaboration in the fields of traditional medicine, research and trainings, Mattu University and the Armauer Hansen Research Institute (AHRI) have officially entered into a Memorandum of Understanding (MoU). The MoU, signed during a ceremony held at Mattu University main campus, solidifies the commitment of both institutions to mutually benefit from each other’s expertise and resources.
 Mattu University, renowned for its excellence in academic programs, and AHRI, a leading research institution specializing in infectious diseases, have recognized the potential for synergy between their respective domains. This collaboration aims to facilitate the exchange of knowledge, research, and technology, ultimately contributing to advancements in traditional medicine and education.
 The MoU outlines a framework for joint research projects, encouraging interdisciplinary studies that leverage the strengths of both institutions. This collaboration will extend to areas such as epidemiology, immunology, and infectious diseases focusing on traditional medicines.
 As to the MoU Mattu University and AHRI will engage in researching, utilizing and advancing traditional medicines our community were using for ages. This initiative aims to broaden the academic horizons of students and expose them to cutting-edge research.
 The partnership will also focus on enhancing the professional development of faculty members through collaborative research, seminars, public lectures and workshops. This will promote a culture of continuous learning and knowledge exchange.
 Both institutions will explore opportunities for sharing research facilities, laboratories, and other infrastructure. This strategic collaboration will optimize the utilization of resources and contribute to a more sustainable and efficient research environment.
 President of Mattu University Dr. Endegena Abebe and General Director of AHRI Prof. Afework Kasu expressed their enthusiasm about the collaboration and its potential to make meaningful contributions to scientific knowledge and the betterment of society. The signing ceremony was attended by officials of AHRI, Vice Presidents, Academics, and researchers of Mattu University, symbolizing the collective commitment to advancing education and medical research.
 This Memorandum of Understanding marks the beginning of a new era of collaboration between Mattu University and Armauer Hansen Research Institute, laying the foundation for groundbreaking advancements in academia and healthcare.
 Mattu University is a prestigious institution known for its commitment to academic excellence, innovation, and community engagement.
 Armauer Hansen Research Institute is a renowned research institution in Ethiopia dedicated to advancing the understanding and treatment of infectious diseases. Through cutting-edge research and a multidisciplinary approach, AHRI contributes to global efforts in combating infectious diseases and improving public health 

Read More
News Image

Siiqqee women’s Development Assocation

Super Admin
Jan 06, 2024

መቱ ዩኒቨርሲቲ “Siiqqee women’s Development Assocation” ከሚባል ግብረ ሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር የኢኮኖሚ ድጋፍ ለሚሹ የዩኒቨርሲቲው ሴት ተማሪዎች ገቢ የሚሆን የፎቶ ኮፒና ጥረዛ ቁሳቁሶች ድጋፍ አደረገ

(ህውግዳ) ህዳር 25/2016

የመቱ ዩኒቨርሲቲ HIV AIDS መከላከያ ና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ከSWDA ገብረሰናይ ድርጅት ጋር በመተባበር ዓላማውን በዩኒቨርሲቲው የሚገኙ የኢኮኖሚ ድጋፍ ለሚሹ ሴት ተማሪዎች በኢኮኖሚ ለማገዝ የተቋቋመ የፍቶ ኮፒና ጥረዛ ቤት ነው።

በዚህ የሲቄ ኮፒ ቤት የመክፈቻና የርክክብ ፕሮግራም ላይ የተገኙት የአስተዳደር እና ተማሪዎች ጉዳይ ም/ፕሬዘዳንት ዶ/ር ተካልኝ ቀጄላ የሴንቄ ሴቶች ማህበርን በማመስገን ለወደፊቱም ሴት ተማሪዎች በኢኮናሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ምክንያት ከትምህርታቸው እንዳይስተጓጎል ከመሰል ግበረ ሰናይ ድርጅቶች ጋር በትኩረት አብረን እንሠራለን ብለዋል።

በመጨረሻም የዩኒቨርሲቲው HIV AIDS መከላከያ ና መቆጣጠሪያ ጽ/ቤት ዳይሬክተር መ/ት ትዕግስት ተክሉ በንግግራቸው ይህ መልካም ጅማሮ መሆኑን ጠቅሠው ለወደፊት ከዚህ የበለጠ ለመስራት ማቀዳቸውን እና አንድም ሴት ተማሪ በኢኮኖሚ ችግር ምክኒያት ከት/ት ገበታዋ እንዳትቀር ጠንክረው እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰዋል።

በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የዩኒቨርሲቲው የተማሪ ተወካዮች ይህ የኢኮኖሚ ድጋፍ ለሚሹ ተማሪዎችን ለማገዝ የተቋቋው ኮፒ ቤት ለግቢው ተማሪዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ከሚሰጠው አገልግሎት ባሻገር ድጋፍ የሚሹ ሴት ተማሪዎችም በገቢ የሚደገፍ በመሆኑ የሚበረታታ እና የሚደገፍ ነው በማለት ሀሳባቸውን ሰጥተዋል።

Read More
News Image

በ2016 ትምህርት ዘመን በመቱ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የተመደቡ ተማሪዎች

Super Admin
Jan 06, 2024

በ2016 ትምህርት ዘመን በመቱ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የተመደቡ ተማሪዎች ምዝገባ እየተካሄደ ነው፡፡

ታህሳስ 01/2016 ዓ.ም (የህዝብና ውጭ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት)

በ2016 የትምህር ዘመን በመቱ ዩኒቨርሲቲ አዲስ የተመደቡ ተማሪዎች ምዝገባ እየተካሄደ ነው፡፡ የተማሪዎች ምዝገባው የሚካሄደው በ2015 ዓ. ም በዩኒቨርሲቲው የሬሜዲያል ትምህርታቸውን ስከታተሉ ቆይተው የማለፊያ ውጤት ያመጡ እና በ2015 ዓ. ም የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ተፈና ወስደው የማለፊያ ዉጤት ያመጡ ተማሪዎች ናቸው፡፡ ተማሪዎች ታህሳስ 1 እና 2/2016 ዓ. ም በተመደቡት በዋናው ግቢና በበደሌ ካምፓስ በአካል ተገኝተው እንዲመዘገቡ በተላለፈው ጥሪ መሰረት ነው፡፡

Bara barnootaa 2016tti barattootni haaraan Yuunivarsitii Mattuutti ramadamaniif galmeen gaggeeffamaa jira.

Muddee 01/2016 (D.Q.U. fi Alaa)

Bara barnootaa 2016tti barattootni haaraan Yuunivarsitii Mattuutti ramadamaniif galmeen gaggeeffamaa jira. Galmeen barattoota kanaa kan gaggeeffamuu barattoota bara 2015 barnoota ramadiyaalii Yunnivarsiitii Mattuu barachaa turanii fi barattoota qormaata seensa yuunivarsiitii bara 2015 fudhatanii qabxii seensaa fidanii dha. Galmeen barattoota kanaa haaluma waamicha godhameen Sadaasa 1 fi 2 bara 2016 kaampaasii Mattuu fi Beddelleetti qaamaan argamuun akka gaggeeffamu waamicha darbeenii dha.

Read More
© 2024 Mattu University Disclaimer Privacy Policy