Mattu University

Yuunivarsiitii Mattuu

መቱ ዩኒቨርሲቲ

Mattu University

የ10ኛ ዙር 2ኛ ምዕራፍ የተማሪዎች ምረቃ News Image
 Uploaded By: Super Admin
 Posted On: Feb 26, 2024

News

መቱ ዪኒቨርሲቲ በዛሬዉ እለት የ10ኛ ዙር 2ኛ ምዕራፍ የተማሪዎች ምረቃ በዋናዉ ጊቢ በኦዳ ዶጊ የመመረቂያ አዳራሽ አከናውኗል። በዚህ የምረቃ ምዕራፍም 292 ወ. 182 ሴ. በድምሩ 479 የመጀመርያ ዲግሪ እንዲሁም 133 ወ. 19 ሴ. በድምሩ 152 የሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎችን በጤናና በተለያዩ የትምህርት መስኮች አስመርቋል።

Gallery

© 2024 Mattu University Disclaimer Privacy Policy