ክፍት የስራ ቦታ ማስታወቂያ
          መቱ ዩኒቨርሲቲ  ከዚህ በታች በተመለከቱት ክፍት የሥራ መደቦች ላይ መምህራንን  አወዳድሮ ለመቅጠር ይፈልጋል፡፡ስለዚህ  መስፈርቶቹን የምታሟሉ ሁሉ መመዝገብ ትችላላችሁ፡፡
No Specialization Desired status Salary Qty Background Work place
Faculty of Natural & Computational Sciences
Department of Physics
1 Physics Lecturer 11305 2 MSc in Condensed Matter Physics graduated from recognized University in any program Mettu
2 Physics Lecturer 11305 1 MSc in Space Physics graduated from recognized University in any program Mettu
3 Physics Lecturer 11305 2 MSc in Quantum Physics graduated from recognized University in any program Mettu
4 Physics Lecturer 11305 1 MSc in Physics  from recognized university in any program Bedelle
Department of Chemistry            
5 Chemistry Lecturer 11305 2 MSc in Physical Chemistry graduated  from recognized University in any program Mettu
6 Chemistry Lecturer 11305 1 MSc in Industrial Chemistry or Environmental Chemistry graduated  from recognized University in any program Mettu
7 Chemistry Lecturer 11305 1 MSC  in Analytical Chemistry from recognized university in any program Bedelle
Department of Sport Science
8 Sport Science Lecturer 11305 1 MSc in Hand Ball graduated from recognized University in any program Mettu
9 Sport Science Lecturer 11305 1 MSc in Basketball graduated from recognized University in any program Mettu
10 Sport Science Lecturer 11305 1 MSc in Gymnastic graduated  from recognized University in any program Mettu
11 Sport Science Lecturer & Above 14644/11305 1 PhD/MSc in Exercise Physiology graduated  from recognized University in any program Mettu
12 Sport Science Lecturer 11305 1 MSc in Racket game graduated  from recognized University in any program Mettu
13 Sport Science Lecturer 11305 2 MSc in Health and Fitness graduated from recognized University in any program Mettu
14 Fitness Lecturer 11305 1 MSC in Physical Fitness from recognized university in any program Bedelle
Department of Mathematics
15 Mathematics Lecturer 11305 1 MSc in Mathematical Modeling graduated from recognized University in any program Mettu
16 Mathematics Lecturer 11305 1 MSc in Algebra graduated from recognized University in any program Mettu
17 Mathematics Lecturer 11305 1 MSc in Combinatory graduated from recognized University in any program Mettu
18 Mathematics Lecturer 11305 1 MSc in Optimization graduated from recognized University in any program Mettu
19 Mathematics Assistant Professor 14644 1 PhD in Numerical Analysis graduated from recognized University in any program Mettu
20 Mathematics Assistant Professor 14644 1 PhD in Differential Equation graduated from recognized University in any program Mettu
Faculty of Engineering & Technology
Department of Construction Technology & Management
21 Construction Technology & Management Assistant Professor 14644 1 PhD in Construction Technology & Management or construction engineering and management from recognized University in any program Mettu
Department of Electrical & Computer Engineering
22 Computer Engineering Lecturer 11305 1 MSc in computer engineering from recognized University in any program with 0 year experience Mettu
23 Power Engineering Senior Technical Assistant 6193 1 BSc in power engineering from recognized University in any program with 2 year experience Mettu
Department of Information Technology
24 Information Technology Assistant Professor 14644 2 PhD in IT, Computer science, Data  science and related  from recognized University in any program Mettu
25 Information Technology Technical Assistant 3934 2 10+3, Level IV in IT,HNS Mettu
26 Information Technology Senior Technical Assistant 6193 2 BSc in IT,Computer Science, Information systems, Information science and related fields Mettu
Department of Computer Science
27 Computer Science Lecturer 11305 3 MSc in Computer Science, Computer Networking, Software Engineering with BSc in computer science from recognized University in any program Mettu
Department of Chemical Engineering
28 Process Engineering Lecturer 11305 2 MSc in process Engineering from recognized University in any program Mettu
29 Food Engineering Lecturer 11305 2 MSc In Food Engineering from recognized University in any program Mettu
30 Environmental Engineering Lecturer 11305 2 MSc in Environmental Engineering with BSc in Chemical Engineering from recognized University in any program Mettu
Faculty of Social Sciences & Humanities
Department of Geography & Environmental Studies
31 History Lecturer 11305 1 MA in History /History & Heritage Management with BA/BEd in History or History & Heritage Management  from recognized University in any program Mettu
32 History Lecturer 11305 1 MA in History /History & Heritage Management with BA/BEd in History or History & Heritage Management  from recognized University in any program Bedelle
33 History Lecturer 11305 1 MA in History from recognized university in any program Bedelle
34 Geography Lecturer 11305 1 MA/MSc in Urban & Regional Development Planning with BA/BEd in Geography & Environmental Studies from recognized University in any program Mettu
35 Geography Lecturer 11305 1 MA/MSc in Population & Socioeconomic Development Planning  with BA/BEd in Geography & Environmental Studies from recognized University in any program Mettu
36 Geography Lecturer 11305 1 MA in Physical Geography or Human Geography from recognized university  in any program Bedelle
Department of English Language & Litrature
37 English Lecturer 11305 1 MA in Literature with BA/Bed in English from recognized University in any program Mettu
38 English Lecturer 11305 1 MA in Lingustics with BA/Bed in English from recognized University in any program Mettu
Department of Sociology
39 Sociology Lecturer 11305 1 MA in Sociology from recognized university in any program Bedelle
Faculty of Public Health & Medical Sciences  

Department of Biomedical sciences

40 human anatomy Lecturer 11305 2 MSC in human anatomy with Background in health from recognized University in any program Mettu
41 Clinical chemistry Lecturer 11305 1 MSc Clinical chemistry with Background in health from recognized University in any program Mettu
Department of Nursing
42 emergency medicine and critical care Lecturer 11305 1 MSc in emergency medicine and critical care with Background in nursing from recognized University in any program Mettu
43 Nursing research Assistant professor 14644 1 PhD/MSc in Nursing research  with Background in nursing from recognized University in any program Mettu
Department of Health Informatics
44  Health Informatics Lecturer 11305 2 MSc in health informatics with BSc in health informatics from recognized University in any program Mettu
Department of Psychatry
45 Psychatry Lecturer 11305 2 MSc in psychiatry with BSc in psychatry from recognized University in any program Mettu
Department of Midwifery
46 pediatrics Lecturer 11305 1 MSc in pediatrics  with Midwifery background  from recognized University in any program Mettu
47 Neonatology Lecturer 11305 1 MSc in Neonatology with Midwifery background  from recognized University in any program Mettu
48 midwifery curriculum Lecturer 11305 1 MSc in midwifery curriculum with Midwifery background  from recognized University in any program Mettu
49 Obstetrics and gynecology Assistant professor 14644 1 PhD/ MSc in Obstetrics and gynecology with health background  from recognized University in any program Mettu
A. for all Competitors

ü  CGPA for M.Sc./MA/MBA/ Should be 3.50 and above  with B.Sc/B.A background 3.00 and above  for Male

ü  CGPA for M.Sc./MA/MBA/ Should be 3.35 and above with BSC/BA background 2.75 and above  for female

ü  CGPA for M.Sc./MA/MBA/Should be 3.15 and above with B.Sc./BA background 2.5 and above for disabled

applicant and emerging region.

 B. Graduate Assistant
ü  CGPA Should be 3.25 and above for male.
ü  CGPA Should be 3.00 and above for female.
የመመረቂያ  ጽሁፍ  ( B+)  Very good ወወይም ተመጣጣኝ
ተፈላጊ የት/ት ማስረጃዎችና ማማልከቻ በEmail የሚልኩ አመልካቾች  በአመልካቹ ሙሉ ስም ስያሜ

የተሰጠው አንድ(1) ፒዲኤፍ (1 pdf ፋይል )ከ5 MB ባልበለጠ መላክ ይኖርባቸዋል::

የምዝገባ ቀን ይህ ማስታወቂያ በጋዜጣ ከወጣበት ቀን ጀምሮ  ለ7 ተከታታይ የስራ ቀናት ይሆናል፡፡
የፈተና ቀን – በውስጥ ማስታወቂያ የሚገለጽ ይሆናል፡፡
የመመዝገቢያ ቦታ – መቱ ዩኒቨርሲቲ በዋናው ግቢ(መቱ) እና በበደሌ ግ/ደ/ሳ/ኮሌጅ (በደሌ)
በፖስታ ለሚልኩ አመልካቾች – የፖስታ ሳጥን ቁጥር 318
በEmail ለሚመዘገቡ አመልካቾች – የኢሜይል አድራሻችን፡- mettuniversity@meu.edu.et
ከምዝገባው ጊዜ አልፎ የሚቀርብ ማመልከቻ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡

አመልካቾች የሚመዘገቡበትን ተራ ቁጥር በማመልከቻቸው ላይ መጻፍ ይኖርባቸዋል፡፡

ሴት አመልካቾች ይበረታታሉ ፡፡

በኢሜይል ማመልከቻችሁን የሚትልኩ ተመዝጋቢዎች፡

ሙሉ የትምህርት ማስረጃዎችሁን በአንድ ፎልደር  5ሜባ በማይበልጥ zip በማድረግ መላክ ይኖርባችኋል፡፡

የሚትወዳደሩበትን ክፍት የስራ ቦታ ተራ ቁጥር እና ስም በማመልከቻችሁ መጥቀስ ይኖርባችኋል፡፡

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.